Efekty Podprogramu 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

operacyjny

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017

EFEKTY PODPROGRAMU 2019