Kielecki Bank Żywności

został zarejestrowany 19 czerwca 2007 roku jako związek stowarzyszeń. Bank zrzesza organizacje, instytucje i stowarzyszenia, które do swych podstawowych zadań lub celów statutowych zaliczają spełnianie świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Misją Kieleckiego Banku Żywności jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w regionie poprzez pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej potrzebującym. Aktualnie przekazujemy rocznie ponad 1200 ton żywności, która trafia do rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, niepełnosprawnych i samotnych.

Celem statutowym Banku Żywności jest pozyskiwanie żywności od producentów, hurtowników, żywności z Unii Europejskiej, przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności i niesienie pomocy żywnościowej organizacjom działającym na rzecz potrzebujących.

Od ponad dziesięciu lat uczestniczymy w  unijnym programach żywnościowych (PEAD, FEAD), trzy razy w roku organizujemy zbiórki żywności, pozyskujemy pełnowartościowe produkty żywnościowe od producentów i hurtowników – najczęściej jest to żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia, wycofana z obrotu handlowego ze względu na niekompletne oznakowanie, nadwyżki produkcyjne.

Pomagamy organizacjom, które w ramach działalności statutowej przekazują żywność swoim podopiecznym w formie posiłków w jadłodajniach oraz wydawanych paczek żywnościowych. Żywność otrzymują osoby ubogie, niepełnosprawne, osoby bezdomne, dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych. Współpracujemy z organizacjami prowadzącymi świetlice środowiskowe, przytuliska, schroniska, punkty pomocy doraźnej. Na terenie województwa świętokrzyskiego są to m.in.: Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, Polski Związek Głuchych, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Komenda Hufca Kielce Południe, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundacja Światło-Życie, Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie.

cer

Pracami naszej organizacji kieruje Zarząd w składzie:

Sławomir Cedro – Prezes Zarządu

Ks. Krzysztof Banasik – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Wojciechowska – Członek Zarządu

JUBILEUSZ 10-LECIA KIELECKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Dnia 7 listopada 2017 roku Kielecki Bank Żywności obchodził uroczysty Jubileusz 10-lecia. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność. Dziękujemy za wypowiedziane i przesłane życzenia oraz słowa sympatii. Z całego serca dziękujemy za gościnę dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury. Za stworzenie niesamowitej atmosfery dziękujemy solistom oraz wykonawcom na czele z panią choreograf Alicją Piłat  z Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” za prezentację przepięknego programu pt. „Kufer rozmaitości”