Lista organizacji 2016

PODPROGRAM 2016

1 Towarzystwo Dobroczynności
2 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Chęcinach
3 Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Kielcach
4 Stow. Na Rzecz Rozwoju Radlina i Gm. Górno
5 GOPS w Gowarczowie
6 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny i Jana Ewangelisty
7 GOPS w Bejscach
8 Społeczny Ruch Trzeźwosci w Pierzchnicy
9 Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta
10 Stowarzyszenie Przyszłość dla Mnina
11 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”
12 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło we Włoszczowie
13 GOPS w Krasocinie
14 Stowarzyszenie Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja W Gminie Łopuszno „Start”
15 GOPS w Michałowie
16 Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „Smykovia”
17 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna”
18 Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
19 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku
20 Stowarzyszenie Spektrum Możliwości
21 Stowarzyszenie Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta
22 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”
23 Stowarzyszenie Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”
24 Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Czermnie
25 GOPS w Nagłowicach
26 Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością”
27 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”
28 Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy”
29 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Wodzisławiu
30 „Łysica” Fundacja Integracji Społecznej i Dziedzictwa Kulturalnego w Bielinach
31 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont w Chomentowie
32 MOPR w Busku Zdroju
33 Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”
34 Fundacja Kulturalna Przestrzeń w Piekoszowie
35 GOPS w Opatowcu
36

37

GOPS w Radkowie

GOPS w Gnojnie