PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2014 – EFEKTY

Kielecki Bank Żywności zakończył realizację Podprogramu 2014 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach tego programu osoba biedna lub bezdomna mogła uzyskać pomoc w formie paczki żywnościowej.

W paczce znajdowały się: 2 litry mleka, 2 kg cukru, makaron, olej i mielonka, razem 7,3 kg. Rodzina mogła otrzymać od jednej do trzech paczek na osobę, zazwyczaj były to dwie paczki. Żywność przekazywały organizacje charytatywne, które podpisały umowę z Kieleckim Bankiem Żywności. W umowie określano liczbę podopiecznych i na tej podstawie przekazywano żywność.

W ramach Podprogramu 2014 przekazaliśmy 103,17 tony żywności dla 6482 osób.