PROJEKTY

"Z POMAGANIEM ZA PAN BRAT"

Zapraszamy do projektu

Zadanie „Z pomaganiem za pan brat” ma na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim i podniesienie kwalifikacji wolontariuszy.

Działania zostaną skierowane do osób z grup wiekowych 16-30 lat i 50+.

Zrekrutowane osoby będą mogły wziąć udział w jednym z dwóch 2-dniowych szkoleń wyjazdowych. Tematyka szkoleń została dopasowana do zapotrzebowania wolontariuszy w regionie i obejmie ona:

MODUŁ I – PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

– Podstawy wiedzy wolontaryjnej („I Ty możesz zostać wolontariuszem) – zagadnienia związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy, rodzajami pracy wolontaryjnej oraz motywacją do bycia wolontariuszem

– Pedagogika śmiechu – założenia, konspekty pracy, terapia śmiechem, jak radzić sobie z trudną sytuacją, elementy pedagogiki cyrku

– Komunikacja interpersonalna – sztuka porozumiewania się, komunikaty werbalne i niewerbalne, schemat komunikacji, bariery komunikacji

– Psychologia rozwojowa – specyfika pracy na różnych etapach rozwojowych, przyczyny i konsekwencje, jak efektywnie wspierać

MODUŁ II – PRACA Z OSOBAMI CHORYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI I BEZDOMNYMI:

– Podstawy wiedzy wolontaryjnej („I Ty możesz zostać wolontariuszem) – zagadnienia związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy, rodzajami pracy wolontaryjnej oraz motywacją do bycia wolontariuszem

– „Budujemy zespół” – współpraca, kształtowanie wspólnych celów, zabawy integracyjne,

– Wolontariat wśród osób niepełnosprawnych i chorych – omówienie celów i zadań rehabilitacji osób w podeszłym wieku, charakterystyki osób niepełnosprawnych, zapoznanie ze sprzętem wspomagającym – omówienie i zastosowanie dla osób niepełnosprawnych; obsługa wózka inwalidzkiego, zestawy ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych wykonywanych przy udziale rodziny.

– Dawne tradycje – prace ręczne, rękodzieło artystyczne (wikliniarstwo, koronki), warsztat terapii zajęciowej

Zapraszamy!

"TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM"

Projekt promujący ideę wolontariatu wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Bank Żywności od października do grudnia 2016 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach projektu prowadzimy szkolenia poszerzające wiedzę o wolontariacie (2 godzinne) w szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego.

Uczniowie (ok. 500 osób) mogą zdobyć wiedzę o wolontariacie, o uwarunkowaniach prawnych tej działalności, możliwościach i korzyściach wynikających z zaangażowania się w posługę wolontaryjną. Przygotowaliśmy dla młodzieży kompendium wiedzy o wolontariacie w formie broszury.

Projekt zakłada też praktyczne działanie. Wolontariusze wzięli udział w Światowym Dniu Żywności (16 października). W kieleckiej galerii Echo prowadzona była kampania społeczna dot. niemarnowania żywności, racjonalnego odżywiania, przekazywania nadwyżek żywności potrzebującym. Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach przeprowadzili warsztaty kulinarne pokazując ciekawe przepisy na przygotowanie potraw zdrowych i smacznych. Na scenie młodzież prezentowała swoje umiejętności wokalne, a wolontariusze rozdawali ulotki o racjonalnym wykorzystaniu żywności.

Ważną częścią projektu jest przeprowadzenie przedświątecznej zbiórki żywności. Młodzież może w praktyce spożytkować zdobytą na szkoleniach wiedzę o wolontariacie. Wyposażeni w specjalne koszulki, identyfikatory, ulotki, uczestnicy projektu zachęcają klientów sklepów do podzielenia się żywnością z potrzebującymi. Zebrana żywność trafi do placówek pomagających bezdomnym, dzieciom, starszym, ubogim.

Młodzież przeprowadziła też  w szkołach zbiórkę żywności i odzieży na rzecz podopiecznych Towarzystwa Pomocy Brata Alberta w Kielcach. Osoby bezdomne zostały obdarowane środkami niezbędnymi do codziennego funkcjonowania.

Zorganizowany też został Dzień Otwarty w Kieleckim Banku Żywności. Wychodząc z założenia, że specyfikę organizacji najlepiej poznaje się na miejscu, zaprosiliśmy wolontariuszy do siedziby Banku. Młodzież mogła poznać proces pozyskiwania żywności i przekazywania jej potrzebującym. Dowiedzieli się o sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz możliwościach wolontariatu w placówce.

Ciekawym elementem było stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne. Przekonani, że młodzież posługuje się nowymi technologiami, postanowiliśmy dać możliwość dostępu do wiedzy o wolontariacie w ten sposób. Aplikacja zawierać też będzie ciekawostki o wolontariacie, quizy itp.

"WOLONTARIAT SZANSĄ NA LEPSZE ŻYCIE"

– DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH
ORAZ INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ, GŁÓWNIE SKUTKUJĄCE NAWIĄZANIEM WIĘZI

Projekt jest skierowany do 50 osób – młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodzieży pracującej (25 osób) oraz osób starszych po 50 roku życia (25 osób) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Kielecki Bank Żywności współpracuje z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach, które pomoże w rekrutacji wolontariuszy. Do projektu włączą się także osoby działające wolontaryjnie. Wspólne zajęcia i podejmowane inicjatywy pomogą na wzajemną wymianę doświadczeń.

Projekt przewiduje warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne oraz szkolenia poszerzające umiejętności:

  1. a) MODUŁ I – PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z RODZIN DYSFUKCYJNYCH ORAZ DZIEĆMI CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI:

– Praca z dzieckiem z rodziny alkoholowej – sytuacja psychologiczna dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, elementy pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowych, metoda „Parpusiaki”, profilaktyka negatywnych zachowań

– Pedagogika cyrku – historia i założenia pedagogiki cyrku, terapeutyczne właściwości śmiechu, sztuczki i triki, clowning, zajęcia manualne, sztuka cyrkowa.

– Niepełnosprawność – rodzaje niepełnosprawności, specyfika pracy z os. niepełnosprawną, podstawy języka migowego, formy rehabilitacji

  1. b) MODUŁ II – PRACA Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI I ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM:

– Motywacja i asertywność – kształtowanie postawy asertywnej umożliwiającej budowanie relacji opartej na odpowiedzialnej komunikacji, umiejętność wyrażania własnych emocji i opinii, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i komunikatami manipulacyjnymi, sposoby motywacji, stres, radzenie sobie z krytyką

– Praca z osobami uzależnionymi – źródła uzależnień, objawy i syndromy uzależniania, przebieg i fazy choroby, specyficzne sposoby zachowań osoby uzależnionej, funkcjonowanie społeczne, fazy wychodzenia z uzależnienia, umiejętność towarzyszenia w procesie zdrowienia

– Świat pasji – zajęcia umuzykalniające (nauka tańców i piosenek), teatr, kreatywna praca w zespole, prace manualne, kolekcjonerstwo, jak wyglądają warsztaty terapii zajęciowej.

Projekt realizowany jest przez Kielecki Bank Żywności w 2013 roku i współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

WOLONTARIUSZE

Cyrk, śmiech - po co? By pomagać skuteczniej

W piękny październikowy weekend 2015 roku w ośrodku w Kaczynie spotkali się wolontariusze, by dokształcić się w swojej pasji. Bez względu na wiek i posiadane umiejętności wspólnie wypracowali sposoby na pracę z osobami uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Warsztaty rozpoczął pokaz magicznych sztuczek, które mniej lub bardziej udane zachwycały swoją prostotą. Podczas bloku prowadzonego przez panią psycholog Lidię Świebodę-Toborek uczestnicy szkolenia przekonali się jak bardzo kosmiczny może być wolontariusz oraz podzielili się sposobami radzenia sobie z problemami – od płaczu przez rozmowę aż po śmiech.

Wolontariusze podczas warsztatów poznali elementy pedagogiki cyrku. Najpierw aż do utraty sił kręcili talerzami na patykach. Seniorzy z ogromnym zapałem podjęli to wyzwanie, czasem z większą dozą cierpliwości niż młodsi. Następnie ćwiczyli żonglowanie kolorowymi chustkami, które na szczęście uparcie nie chciały opaść na ziemię. Po ciężkiej pracy w pogodny sobotni wieczór uczestnicy szkolenia zasłużyli na odpoczynek. Ogrzewali się przy ognisku wyśpiewując znane sobie przeboje i zajadając mięsiwo. A czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie dnia niż przybycie trupy cyrkowej? W taki właśnie sposób wolontariusze uczestniczyli w pokazie nie jednej, a dwóch grup, czego efektem były niekończące się oklaski i salwy śmiechu. Niedzielne zajęcia zdominowały prace ręczne i ćwiczenia ruchowe. 

Warsztaty weekendowe przeplatały się z zajęciami tanecznymi, które pozwalały przede wszystkim przełamać bariery międzypokoleniowe i interpersonalne. Teraz zostaje nam tylko zaangażować się do działania.

Marta Gawron


Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wolontariat myślę o sobie, myślę o innych” realizowanego w 2015 roku przez Kielecki Bank Żywność
i współfinansowanego ze środków Wojewody Świętokrzyskiego

Zabawa, praca, nauka - czyli jak wyglądało szkolenie dla wolontariuszy

Czerwcowe warsztaty dla wolontariuszy w Kaczynie zaczęły się od zdejmowania roboczych uniformów i masek, by znaleźć się w krainie dzieciństwa. Wycinanki, malowanie farbami odcisków rąk i nie tylko, marzenia pisane na drzewie – świetna sprawa. Powoli wszyscyśmy się rozkręcali, ale żeby nie za bardzo, wspólnie stworzyliśmy regulamin. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy również wiele logicznych i rozwijających piosenek. Jak dobrze pomagać innym, było kwestią nad którą się wspólnie zastanawialiśmy podczas zajęć. Integracja z osobami od nas starszymi, które również działają na pewno dużo nam dała i otwarła oczy. Wykład pani psycholog, uzmysłowił nam parę spraw. Pokazał, że nikt nie jest idealny, dlatego tak bardzo potrzebujemy drugiej osoby. Wieczorem w sobotę rozpoczęła się walka o las, na farbki, bibułę, pazury, marchewki i argumenty!? Przed wysokim sądem stanęły Smerfy, kontra drużyna Kubusia Puchatka. Wojna domowa na czyny i słowa trwała i trwała, las stał sobie spokojnie, niewzruszony, bo i tak wiedział, że nikt go nie tknie (przekupił sędziego jagodami i grzybami), więc wyrok nie mógł zapaść inny, niż na korzyść lasu.

Niedziela przebiegała w bardzo kreatywny sposób. Zajęcia, robienie zdjęć promujących wolontariat były bardzo wymagające. Po obiedzie nadszedł czas na podsumowanie. Szkolenie dostało od uczestników szóstkę z plusem, a jedynym minusem była niespotykana w tej strefie klimatycznej inwazja stworzeń Bożych – komarów.  🙂

Katarzyna Wąchała

Międzypokoleniowo

Wolontariusz w swojej pracy spotyka się z różnymi sytuacjami w życiu swoich podopiecznych. Aby mógł mądrze i skutecznie pomagać, musi na te sytuacje wcześniej się przygotować. Dlatego właśnie w dniach 18-20 października 2013 roku, młodzi i starsi wolontariusze udali się na szkolenie do Świętej Katarzyny zorganizowane przez Kielecki Bank Żywności. Tematyka warsztatów była nam wszystkim bliska i dotykała zagadnień związanych z efektywną praca z osobami uzależnionymi, a także asertywności.

W czasie tego spotkania, mogliśmy nie tylko poznać specyfikę takiej pracy od strony merytorycznej, która przybliżyła nam pani psycholog Lidia Świeboda-Toborek, ale także nabyć nowe umiejętności manualne.

Weekend rozpoczął się od krótkiej integracji w grupach i kreatywnego pisania tekstów na ważne dla nas tematy popularną metoda zwaną „loesje”. Nauka współpracy i znajdowanie niekonwencjonalnych rozwiązań była wstępem do sobotnich zajęć, w czasie których pracowaliśmy w dwuosobowych międzypokoleniowych zespołach. Okazało się, że połączenie młodzieńczej spontaniczności i doświadczenia seniorów, daje wiele możliwości. W efekcie naszej współpracy powstały bajecznie kolorowe figurki z modeliny oraz misie – przytulanki zrobione ze skarpetek, materiałów i guzików. Wszyscy zgodnie uznaliśmy, że to idealne sposoby na warsztaty zarówno z dziećmi jak i dorosłymi podopiecznymi wolontariuszy, bo pobudzają one twórcze myślenie oraz dają możliwość skupienia się na czymś innym niż problemy i słabości.

Warsztaty przerywane były zajęciami tanecznymi i muzycznymi, które pozwalały nam odpocząć, pośmiać się i przede wszystkim przełamać bariery międzypokoleniowe i interpersonalne. Sposobnością ku temu były także spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz wspólne ognisko z kiełbaskami i śpiewami przy gitarze.

Monika Nawrot

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wolontariat szansą na lepsze życie” realizowanego przez Kielecki Bank Żywność i współfinansowanego ze środków Wojewody Świętokrzyskiego