ZAPYTANIA OFERTOWE I PRZETARGI


Data publikacji: 5 października 2018 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2018
CPV:
60000000-8
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60181000-0 Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o naborze trenerów

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kielecki Bank Żywności poszukuje osób do przeprowadzenia 2 – godzinnych warsztatów mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzaje warsztatów:

  • dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazywanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok. 2h
  • edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania ok. 2h

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ukierunkowany jest na pomoc osobom najuboższym zamieszkującym na terenie Polski. Trenerzy w ramach działań będą prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą proszę przesłać ofertę wraz z CV do dnia 31 października 2018 roku na adres kielecki.bz@wp.pl lub składać w siedzibie Kieleckiego Banku Żywności – ul. Ściegiennego 499, 25 -116 Kielce. Należy na kopercie lub w temacie wiadomości wpisać rodzaj warsztatu. Dodatkowych informacji udziela: Paweł Ćwik tel. 664 031 040

Data publikacji: 2 marca 2018 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/2/2018
CPV:
45000000-7
roboty budowlane
45400000-1 roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, stolarka i ślusarka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Odbudowa budynku magazynowego na działkach nr ew. 132/1 i 134/1
obręb 0020 przy ul. Chłopskiej w Kielcach”.

 

OGŁOSZENIE

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 4 – OBMIAR ROBÓT

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 12 lutego 2018 r. – Kielce

Nr postępowania: PC/B/1/2018
CPV:
45000000-7
roboty budowlane
45400000-1 roboty wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, stolarka i ślusarka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Odbudowa budynku magazynowego na działkach nr ew. 132/1 i 134/1
obręb 0020 przy ul. Chłopskiej w Kielcach”.

OGŁOSZENIE

WARUNKI PRZETARGU

ZAŁ. NR 1 – OFERTA
ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 4 – OBMIAR ROBÓT

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o naborze trenerów


W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2017 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kielecki Bank Żywności poszukuje osób do przeprowadzenia 2 – godzinnych warsztatów mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzaje warsztatów:

  • dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – przekazywanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok. 2h
  • edukacji ekonomicznej – nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych. Czas trwania ok. 2h

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 ukierunkowany jest na pomoc osobom najuboższym zamieszkującym na terenie Polski. Trenerzy w ramach działań będą prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą proszę przesłać ofertę wraz z CV do dnia 31 października 2017 roku na adres kielecki.bz@wp.pl lub składać w siedzibie Kieleckiego Banku Żywności – ul. Ściegiennego 499, 25 -116 Kielce. Należy na kopercie lub w temacie wiadomości wpisać rodzaj warsztatu. Dodatkowych informacji udziela: Anna Mazur tel. 664 031 040

Data publikacji: 10 października 2017 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2017
CPV:
60000000-8
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60181000-0 Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

PROTOKÓŁ

wyboru wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „transport artykułów spożywczych suchych pakowanych”

 

Data publikacji: 21 września 2017 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2017
CPV:
60000000-8
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
60181000-0 Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 23 września 2016 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/1/2016
CPV: 60181000-0

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
ZAŁ. NR 4 – WZÓR UMOWY


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 30 czerwca 2015 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2015
CPV: 80530000-8

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w ramach działań towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2015.


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1a – OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 1b – OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 2 – KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA SPPW

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 7 maja 2015 r. – Kielce

Nr postępowania: K/U/2/2015
CPV: 60181000-0

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 – FORMA OFERTY
ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE
ZAŁ. NR 3 – KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA SPPW
ZAŁ. NR 4 – WZORY UMÓW