ROZBUDOWA

KIELECKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

ETAP III

„Zwiększenie możliwości logistycznych Kieleckiego Banku Żywności poprzez doposażenie w środki transportu, składowania i przechowywania żywności w formie dotacji ze środków NFOŚiGW”

Po wybudowaniu i modernizacji budynku magazynowego Kielecki Bank Żywności w III projekcje realizowanym przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupił się na wyposażeniu magazynu w środki trwałe, które będą zapobiegały powstawaniu odpadów.

 

Koszt realizacji zadania wynosi:

0
ZŁOTYCH

W ramach projektu został zakupiony samochód chłodnia, z agregatem mroźniczym pozwalającym przewozić produkty żywnościowe wymagające warunków mroźniczych o ładowności 1,08 tony.

Na magazynie została zamontowana mroźnia w której można osiągnąć temperaturę do -29 stopni Celsiusza.

Dodatkowo zamontowano regały magazynowe na 180 miejsc paletowych.

Załadunek i rozładunek oraz składowanie żywności na magazynie ułatwią wózek elektryczny piętnujący z podestem dla operatora oraz wózek widłowy.

 

ETAP II

W maju 2020 roku rozpoczął się II etap rozbudowy i modernizacji Magazynu Kieleckiego Banku Żywności .
Na podstawie uchwały Zarządu NFOŚiGW z dnia 09.042019 nr B/14/4/2019 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.
„ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI POZYSKU I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI NIESPRZEDANEJ POPRZEZ
MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE W FORMIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW”

Kwota dofinansowania do projektu wynosi:

0
ZŁOTYCH

W ramach tego projektu zostaną wykonane min.: następujące prace modernizacyjne:

  • zagospodarowanie terenu, ocieplenie ścian zewnętrznych  i dachu, elewacja, daszki ,rynny, instalacje, elektryczna, odgromowa,  wodno – kanalizacyjna (w tym zamontowany kocioł na ekogroszek) , centralne ogrzewanie, wentylacja.
  • położone zostanie orynnowanie. 
  • wewnątrz budynku powstaną ścianki działowe i położone płytki ceramiczne.
  • zostanie wykonane malowanie ścian wewnątrz hali a nad częścią hali zamontowany sufit podwieszany na zewnątrz elewacja na całej powierzchni hali.
  • dodatkowo zostanie zakupionych 5 regałów do piętrowania palet.

Projekt przewiduje zakup samochodu do transportu żywności z izotermą o ładowności min. 500 kg.

Przed halą zostanie wykonane utwardzenie drogi.

W maju 2020 na wniosek Kieleckiego Banku Żywności i po uwzględnieniu działań przetargowych kwota wsparcia w projekcie uległa zwiększeniu do 597 000,00 zł  

 

Dzięki wsparciu środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2018 Kielecki Bank Żywności zrealizował projekt pod nazwą: „Rozbudowa Kieleckiego Banku Żywności”.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia znacząco zwiększyła się przestrzeń magazynu przy ul. Chłopskiej w Kielcach, co pozwoliło na zwiększenie pozysku żywności niesprzedanej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: roboty ziemne i fundamentowe, ściany i dach oraz roboty wykończeniowe na kwotę ogółem:

0
ZŁOTYCH

z czego 371 646,00 zł zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”, t.j. „rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych” (umowa dotacji nr 141/2017/Wn13/OZ-PO-go/D). Pozostałe 203 044,05 zł pochodziło ze środków własnych Kieleckiego Banku Żywności.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zwiększenie przestrzeni magazynowej oraz poprawę warunków temperaturowo- wilgotnościowych przechowywania żywności pozyskanej, co jest równoznaczne z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie ilości powstawania odpadów (zwiększenie zagospodarowania żywności niesprzedanej) o około 60 Mg/rok. Tym samym realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się dla dobra społecznego i ekologicznego poprzez zagospodarowanie żywności niesprzedanej i rozdystrybuowanie jej za pośrednictwem sieci odbiorców Kieleckiego Banku Żywności.