Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności obchodzimy corocznie w październiku. Został on ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.

sdz_2023

Światowy Dzień Żywności w Kieleckim Banku Żywności odbył się w dniu 17 października 2023. Hasło: „Przetwarzam. Przechowuję. Nie marnuję” wybrzmiewało w wielu aspektach i konfiguracjach. Pojawiło się sporo wiedzy, ciekawych pomysłów na urozmaicenie domowej kuchni, sposobów jak nie marnować żywności. Jednocześnie to spotkanie osób, które odpowiedziały na zaproszenie, by wspólnie tworzyć przestrzeń, gdzie niemarnowanie żywności ma znaczenie i może okazać się ciekawą przygodą.

Dziękujemy Panu Adrianowi Ścipiórowi Dyrektorowi WDK i pracownikom za umożliwienie zorganizowania tego wydarzenia w gościnnych progach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Wielkie podziękowania dla przedstawicieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach z p. Tomaszem Zapałą za merytoryczne wsparcie naszego spotkania i gotowość do współtworzenia płaszczyzny edukacyjnej i inspirującej do niemarnowania żywności.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki obecności wielu organizacji, stowarzyszeń współpracujących z Kieleckim Bankiem Żywności: Klub Seniora Plus z Leśnicy, Centrum Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenie SOWA, Świętokrzyski Klub Amazonek, Stowarzyszenie Diabetyków, Zakład Aktywizacji Zawodowej, Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki, grupa osób z Ukrainy. W bloku dla dzieci były obecni uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie, klasy IV z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w Kielcach oraz IV klasa ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach.

Mamy nadzieję, że treści poruszane podczas Światowego Dnia Żywności okażą się pomocne i pozwolą na zmiany naszych nawyków w ten sposób, że zmniejszymy skalę zmarnowanej żywności w przyszłości.