Tag Archives: pomoc

PODPROGRAM 2018 – efekty

EFEKTY PODPROGRAMU 2018 Bank Żywności w Kielcach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej…

Z POMAGANIEM ZA PAN BRAT

Zapraszamy do projektu „Z POMAGANIEM ZA PAN BRAT”, który ma na celu integrację międzypokoleniową poprzez zwiększenie aktywności wolontaryjnej w województwie świętokrzyskim i podniesienie kwalifikacji wolontariuszy. Działania zostaną skierowane do osób…

Wsparcie w postaci samochodu

Samochód dla Kieleckiego Banku Żywności Dzięki przychylności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kielecki Bank Żywności otrzymał wsparcie w postaci samochodu. Będzie on dużą pomocą w realizacji i rozszerzeniu zakresu działań naszej instytucji.…