HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

MAJ 2017

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji Kulturalna Przestrzeń w Piekoszowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 8 V 2017 o godz.10.00, w Centrum Kultury ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne- Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 9 V 2017 o godz. 13.30 w Domu Kultury ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 9 V 2017 o godz. 9 .00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Bejsce 252, 28-512 Bejsce.
 4. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 11 V 2017 o godz. 9 .00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Michałów 115, 28-411 Michałów.
 5. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy – korzystających z żywności Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 25 V 2017 o godz. 10 .00 w Świetlicy Remizy Strażackiej ul. Mickiewicza 1, 26-015 Pierzchnica.
 6. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta „Raj” – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 29 V 2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Klubu ul. Jagiellońska 42A, 25 – 001 Kielce.
 7. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie” – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 29 V 2017 o godz. 15.00 w Świetlicy ul. Podmiejska 142, 26-085 Miedziana Góra.
 8. Kielecki Bank Żywności zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Fundacji Światło Życie Ośrodek w Kielcach na warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ:
  „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Warsztaty kulinarne”, które odbędą się 30 V 2017 o godz.12.00, w Klubie Seniora ul. Tujowa 2, 25-209 Kielce.
 9. Kielecki Bank Żywności zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Stowarzyszeniu „Spectrum Możliwości” na warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ:
  „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 30 V 2017 o godz. 15.00 w Sali Remizy Strażackiej w Bobrzy, 26-085 Miedziana Góra.

KWIECIEŃ 2017

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasterja i Ciekoty  „Żeromszczyzna” korzystających z żywności w Podprogramu 2016:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się  4 IV 2017 o godz.10 .00 w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” Ciekoty 76, 26-001 Masłów.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach działań towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji „Kulturalna Przestrzeń” w Piekoszowie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbędą się  5 IV 2017 o godz. 10 .00 w Centrum Kultury ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 6 IV 2017 o godz.15 .30 oś. Broniewskiego 7A, 29-100 Włoszczowa.
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbędą się  27 IV 2017 o godz.15 .30 oś. Broniewskiego 7A, 29-100 Włoszczowa.
 4. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,  które odbędą się  6 IV 2017 o godz. 10 .00 Radków 99, 29-135 Radków.
 5. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 10 IV 2017 o godz. 10 .00 w Świetlicy Remizy Strażackiej ul. Warszawska 17, 26-225 Gowarczów.
 6. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta w Kielcach – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się  19 IV 2017 o godz. 10 .00 w Schronisku ul. Sienna 5, 25-725 Kielce.
 7. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Krzewienia Kultury „Smykowia” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się  20 IV 2017 o godz. 13 .00 w Świetlicy Wiejskiej  Smyków 101, 26-212 Smyków.
 8. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne i niemarnowania żywności”, które odbędą się 21 IV 2017 o godz. 9.00 w Świetlicy Remizy Gnojno 144, 28-114 Gnojno.
 9. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Start” w Łopusznie – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 27 IV 2017 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym,  ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno.
 10. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się  28 IV 2017 o godz. 9.00 w Świetlicy Wielopokoleniowej oś. Świerczewskiego 7, 28-100 Busko Zdrój.
 11. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont – korzystających z żywności z Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się  29 IV 2017 o godz. 11.00 Chomentów 37A, 28-305 Sobków.

MARZEC 2017

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się 1 III 2017 o godz. 9.00 w  Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami”,  ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Krzewienia Kultury „Smykowia” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego”,  które odbędą się 2 III 2017 o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej, Smyków 91 26-212 Smyków.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Czermnie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz  „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 2 III 2017 o godz. 14.00 w Szkole ul. Kościelna 76 26-260 Fałków.
 4. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych  Stowarzyszenia „Spektrum Możliwości” – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz  „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 6 III 2017 o godz. 16.00 , Ćmińsk Podgród 57, 26-085 Miedziana Góra.
 5. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 7 III 2017 o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Bejsce 252  28-512 Bejsce.
 6. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych Parafii p.w. Św. Marcina w Wodzisławiu – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 8 III 2017 o godz. 10.00 w świetlicy ul. Kościelna 6 28-330 Wodzisław.
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 20 III 2017 o godz. 10.00 w świetlicy ul. Kościelna 6 28-330 Wodzisław.
 7. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych  Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” oraz „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego”, które odbędą się 9 III 2017 o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Michałów 115.
 8. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasterja i Ciekot „ Żeromszczyzna”– korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 10 III 2017 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie  ul. Księdza Józefa Marszałka 30.
 9. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych  Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowy Horyzont”– korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 11 III 2017 o godz. 11.00 w Chomentów 37A.
 10. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Start” w Łopusznie – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 21 III 2017 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym ,  ul. Włoszczowska 40. 26-070 Łopuszno.
 11. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 10 III 2017 o godz. 15.00 w Radlin 86. 26-008 Górno.
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 28 III 2017 o godz. 15.00 w Radlin 86. 26-008 Górno.
 12. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się  14 III 2017 o godz.09 .00 w Świetlicy Wiejskiej w Mikułowicach 147 gm. 28-100 Busko – Zdrój.
  „Ekonomiczne –Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się  29 III 2017 o godz.09 .00 w Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Rehabilitacyjna 5, 28-100 Busko – Zdrój.
 13. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbędą się  14 III 2017 o godz. 14 .00 w Centrum Integracji Społecznej ul. Furmańska 1A. 26-020 Chmielnik.
 14. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –podopiecznych Parafii p.w. Św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie – korzystających z żywności  Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,  które odbędą się 15 III 2017 o godz. 10.00  ul. Ogrodowa 1A, 29-145 Secemin.
 15. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia  Rozwoju  Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 15 III 2017 o godz. 15.00 w budynku szatni przy stadionie GKS Kluczewsko ul. Spółdzielcza.
 16. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się 16 III 2017 o godz. 9.00 w świetlicy Remizy Strażackiej Gnojno 144, 28-114 Gnojno.
 17. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 16 III 2017 o godz. 13.30 w świetlicy Sędziejowice 36, 26-020 Chmielnik.
 18. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Radlina i Gminy Górno – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 10 III 2017 o godz. 15.00 w Radlin 86. 26-008 Górno. 
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 28 III 2017 o godz. 15.00 w Radlin 86. 26-008 Górno.
 19. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 22 III 2017 o godz. 9.00 w  Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami”,  ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny.
 20. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji „Światło Życie” ośrodek w Kielcach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”, które odbędą się 22 III 2017 o godz. 12.00 w  Klubie Seniora  ul. Tujowa 2 , 25-209 Kielce.
 21. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Fundacji Integracji Społecznej i Dziedzictwa Kulturalnego w Bielinach „Łysica” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Ekonomiczne –  Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” , które odbędą się 27 III 2017 o godz. 10.00 w  sali konferencyjnej UG ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny.
 22. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 27 III 2017 o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Kultury ul. Staszica 8, 26-006 Rudki.

 

LUTY 2017

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,  które odbędą się  1  II 2017 o godz. 09:00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w  Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 2.
  • Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,  które odbędą się  1  II 2017 o godz. 13:00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w  Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 2.
  • „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” , które odbędą się  1  II 2017 o godz. 09:00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w Świdnie gm. Krasocin.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” które odbędą się  02 II 2017 o godz.10 .00 w Centrum Kultury  Tuczępy 36, 28-142 Tuczępy.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych „Towarzystwo Dobroczynności” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  • „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” które odbędą się  06 II 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora  ul. Konopnickiej 5. Kielce.
  • „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” które odbędą się  07 II 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora  ul. Konopnickiej 5. Kielce.
  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”  które odbędą się  08 II 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. J. N. Jeziorańskiego 75. Kielce.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”,  które odbędą się  09 II 2017 2016 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. J. N. Jeziorańskiego 75. Kielce.
  • Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz  „Dietetyczne i zdrowego odżywiania”  które odbędą się  14 II 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39. Kielce.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się  15 II 2017 2016 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39. Kielce.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się  21 II 2017 2016 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39. Kielce.
  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”,  które odbędą się 28 II 2017 2016 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39. Kielce.

 

STYCZEŃ 2017

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne -Kulinarnie Mocni” które odbędą się 3 I 2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Remizy ul. Mickiewicza 1 26-015 Pierzchnica.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się  5 I 2017 o godz.09 .00 w Świetlicy Remizy w Krasocinie.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” oraz „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” które odbędą się  5 I 2017 o godz.09 .00 w Świetlicy Remizy w Mieczynie.
 4. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się 17 I 2017 o godz. 10.00 w Świetlica Wiejska Budzisław gm. Słupia Konecka.
 5. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się 18  I 2017 o godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach, ul. M. Reja 17.
 6. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Młodzi Przyszłością” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne” które odbędą się  18 I 2017 o godz. 14.00 w Rembiechów 18 A, 28-363 Oksa.
 7. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Parafii p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się 9 I 2017 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A  26-060 Chęciny.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne” które odbędą się 30 I 2017 o godz. 09.00 w Centrum Kultury i Sportu  ul. Armii Krajowej 18A  26-060 Chęciny.
 8. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne” które odbędą się 9 I 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.
  • „Kulinarne” oraz „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” które odbędą się 10 I 2017 o godz. 12.00 w Klubie Seniora ul. Kostki 4A w Kielcach.
  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne” które odbędą się 11 I 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39 w Kielcach.
  • „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się 16 I 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Konopnickiej 5 w Kielcach.
  • „Kulinarne” oraz „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” które odbędą się 17 I 2017 o godz. 12.00 w Klubie Seniora ul. Kostki 4A w Kielcach.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne” które odbędą się 23 I 2017 o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej ul. Kościuszki  25 w Kielcach.
  • „Dietetyczne” oraz „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” które odbędą się 24 I 2017 o godz. 10.00 w budynku Centrum integracji Społecznej w Kielcach ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce.
  • „Ekonomiczne – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Dietetyczne” które odbędą się 31 I 2017 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Naruszewicza 23 w Kielcach.
 9. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty:
  • „Ekonomicznych – Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” które odbędą się 12 I 2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w Gowarczowie ul. Warszawska 17.
  • „Kulinarne – Kulinarnie Mocni” oraz „Ekonomicznych – Ekonomia gospodarstwa domowego” które odbędą się 12 I 2017 o godz. 10.00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w Gowarczowie ul. Warszawska 17.
 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” które odbędą się 31 I 2017 o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy , Słupia 30A gm. Słupia Konecka.

 

LISTOPAD 2016

 1. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Przeciwdziałaniu marnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne” które odbędą się 14 XI 2016 o godz. 10.00 w Świetlicy Remizy Strażackiej w Gowarczowie ul. Warszawska 17.
 2. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Przeciwdziałaniu marnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne” które odbędą się 16 XI 2016 o godz. 10.00 w Dziennym Domu Seniora „Wigor” Pilczyca 64, gm. Słupia.
 3. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych „Towarzystwo Dobroczynności” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Ekonomi gospodarstwa domowego” oraz „Kulinarne” które odbędą się 22 XI 2016 o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej  ul. Kościuszki  25. Kielce.
 4. Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych „Towarzystwo Dobroczynności” – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Przeciwdziałaniu marnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Dietetyczne i zdrowego odżywiania” które odbędą się 23 XI 2016 o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej  ul. Kościuszki  25. Kielce.