HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PLANOWANE DZIAŁANIA

MAJ 2018

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 14.05.2018 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a o godz. 9.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 14.05.2018 w Klubie Seniora ul. Różana 2a, 28-100 Busko – Zdrój o godz. 12.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 15.05.2018 w Krasocinie o godz. 9.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 15.05.2018 w świetlicy w Pilczycy o godz. 13.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 16.05.2018 w Urzędzie Gminy, Radków 99, 29 – 135 Radków o godz. 10.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 22.05.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie, ul. Kolejowa2, 26-065 Piekoszów o godz. 10.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 24.05.2018 w Słupi Jędrzejowskiej o godz. 9.30. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Czermnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 28.05.2018 w szkole podstawowej w Czermnie, ul. Kościelna 76, 26 -260 Fałków o godz. 9.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 28.05.2018 stołówce przy ul. Partyzantów 3, 29 – 100 Włoszczowa o godz. 14.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 29.05.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Górno 79 A, 26 – 008 Górno. Będą to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 29.05.2018 w Rudkach, ul. Stanisława Staszica 8, 26 – 006 Rudki o godz. 15.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 30.05.2018 w świetlicy w Pilczycy o godz. 9.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

 

CZERWIEC

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 4.06.2018 w siedzibie GOPS ul. Reja 9, 28-362 Nagłowice o godz. 9.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 5.06.2018 w świetlicy w Chomentowie o godz. 16.00. Będą to warsztaty dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 18.06.2018 w świetlicy w Kostomłotach o godz. 11.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 24.10.2017 o godz. 14.30 w siedzibie Towarzystwa ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa

LICZBA UCZESTNIKÓW 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 6.11.2017 o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Budzisław gm. Słupia Konecka

LICZBA UCZESTNIKÓW 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej korzystających z żywności w Podprogramu 2017 warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbędą się 8.11.2017 r w Słupii Jędrzejowskiej 2A.

LICZBA UCZESTNIKÓW 27

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Fundacji „Nadzieja Rodzinie” w Chmielniku – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbyły się 13.11 2017 o godz. 9 .00 w Centrum Integracji Społecznej ul. Furmańska 1A. 26-020 Chmielnik.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 14

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty:
„Niemarnowania żywności i wartości odżywczych” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 14.11.2017 o godz. 9 .00 w Świetlicy Remizy Strażackiej ul. Warszawska 17, 26-225 Gowarczów.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podopiecznych Parafii p.w. Św. Katarzyny i Jana Ewangelisty w Seceminie – korzystających z żywności  Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się  15.11.2017 o godz. 9.00  ul. Ogrodowa 1A, 29-145 Secemin.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ podprogram 2017 –podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty  „Żeromszczyzna” korzystających z żywności w Podprogramu 2017 warsztaty:

Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbyły się 20.11.2017 o godz. 9 .00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26 – 001 Masłów.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podopiecznych Stowarzyszenia Krzewienia Kultury „Smykowia” – korzystających z żywności w Podprogramie 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbyły się 22.11.2017 o godz. 9 .00 w Świetlicy Wiejskiej  Smyków 108, 26-212 Smyków.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 na warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 4.12.2017 o godz. 9.00 w  Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami”,  ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 na warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 4.12.2017 o godz. 15.00 w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26 – 200 Końskie.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 na warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 5.12.2017 o godz. 9.00

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz Dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 6.12.2017 o godz. 9.00 w  Remizie OSP w Gnojnie, Gnojno 145, 28 – 114 Gnojno.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 39

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” – korzystających z żywności w Podprogramu 2017 warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 11.12.2017 o godz. 9.00 w  Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 5.

LICZBA OSÓB: 15

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Koła Kieleckiego Towarzystwa Św. Brata Alberta w Kielcach – korzystających z żywności w Podprogramie 2017 warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 12.12.2017 o godz. 9.00, ul. Żeromskiego 36a, 25-370 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 18

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Start Łopuszno – korzystających z żywności w Podprogramie 2017 warsztaty: Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz Dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 13.12.2017 o godz. 9.00, ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz Dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 13.12.2017 o godz. 14.00 w Klubie Seniora Plus, Pilczyca 64, 26-234 Słupia Konecka.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości Pierzchnica korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty:
Niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”, które odbyły się 18.12.2017 o godz. 10.00 w Remizie OSP, ul. Adama Mickiewicza 1, 26-015 Pierzchnica.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19

Kielecki Bank Żywności przeprowadził w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 8.01.2018 o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Smykowie, Smyków 101, 26-212 Smyków.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Młodzi Przyszłością Rembiechowa korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 9.01.2018 o godz. 11.00 w Świetlicy w Węgleszynie, Węgleszyn 116, 28-363 Oksa.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna” oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 10.01.2018 o godz. 9.00 w Świetlicy OSP w Mninie.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 16

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017: kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 15.01.2018 o godz. 9.00 w Remizie OSP, Ul. Warszawska 17, 26-225 Gowarczów.

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Spektrum Możliwości korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 15.01.2018 o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miedzianej Górze.

Liczba uczestników: 26Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty PN. „Żeromszczyzna” korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty niemarnowania żywności: „Żywność jest cenna” oraz dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 16.01.2018 o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom, Dworek Stefana Żeromskiego, Ciekoty 76, 26-001 Masłów.

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „START” korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 17.01.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 21


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych  Stowarzyszenia św. Jana z Dukli korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne, które odbyły się 17.01.2018 o godz. 16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Górno 79A, 26-008 Górno.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 22.01.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Były to warsztaty dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 22.01.2018 o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Były to warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 23.01.2018 o godz. 9.00 w Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami”,  ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 32

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Były to warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 24.01.2018 o godz. 9.00 w Centrum Kultury, ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 26
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 29.01.2018 o godz. 9.00 w Centrum integracji Społecznej, ul. Wesoła 54, 25-363 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 31

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty: dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 30.01.2018 o godz. 9.00 w Sali Urzędu Gminy, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 24

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 31.01.2018 o godz. 9.00 w OSP Mieczyn.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 31.01.2018 o godz. 9.00 w OSP Gruszczyn.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 28

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 05.02.2018 o godz. 9.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 06.02.2018 o godz. 9.00 w Remizie OSP, Gnojno 144, 28-114 Gnojno.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 26

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 07.02.2018 o godz. 14.00 w budynku MGOPSu, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 12.02.2018 o godz. 9.00 w Klubie Seniora Plus w Pilczycy, Pilczyca 64, 26-234 Słupia Konecka.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczępach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 13.02.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuczępach.
LICZBA UCZESTNIKÓW: 38

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty ekonomiczne ”Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 13.02.2018 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39, 25-618 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 23

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty ekonomiczne ”Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 14.02.2018 o godz. 9.00 w Klubie Seniora ul. Naruszewicza 23, 25-628 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 15.02.2018 o godz. 9.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko Zdrój.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 32

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 15.02.2018 o godz. 12.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Rehabilitacyjna 5, 28-100 Busko Zdrój.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 26

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych  Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”, które odbyły się 19.02.2018 o godz. 9.00 w Świetlicy Gminnej w Mninie.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 28

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 20.02.2018 o godz. 9.00 w Rejonie Opiekuńczym „Śródmieście”, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 18

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych  Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować” oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 21.02.2018 o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Siennej 5, 25-725 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 21.02.2018 o godz. 10.00 w Rejonie Opiekuńczym „Śródmieście”, ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 19

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 26.02.2018 o godz. 9.00 w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „4 Kąty” ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 14

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować” oraz kulinarne „Kulinarnie mocni”, które odbyły się 27.02.2018 o godz. 10.00 w Klubie Seniora ul. Hoża 39, 25-618 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 16

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz dietetyczne ”Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 28.02.2018 o godz. 9.00 w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „4 Kąty” ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017 warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna – warto nie marnować”, które odbyły się 28.02.2018 o godz. 10.00.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz dietetyczne ”Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 7.03.2018 o godz. 10.00 w Klubie Seniora, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 75, 25-433 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty dietetyczne ”Zasady zdrowego odżywiania” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 12.03.2018 o godz. 90.00 w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, ul. Armii Krajowej 18A, 26-060 Chęciny.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 27

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty dietetyczne ”Zasady zdrowego odżywiania” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbyły się 13.03.2018 o godz. 10.00 w Klubie Seniora, ul. Hoża 39, 25-618 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 14

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz dietetyczne ”Zasady zdrowego odżywiania”, które odbyły się 14.03.2018 o godz. 10.00 w Klubie Seniora, ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 75, 25-433 Kielce.

LICZBA UCZESTNIKÓW: 29

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty: kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna, warto nie marnować”. Odbyły się 9.04.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce.

Liczba uczestników: 16

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”. Odbyły się 10.04.2018 o godz. 9.00 w Sali Urzędu Gminy, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

Liczba uczestników: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty Pn. „Żeromszczyzna” korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 11.04.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Masłowie, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26 – 001 Masłów. Były to warsztaty ekonomiczne – „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania”.

Liczba uczestników:25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty Pn. „Żeromszczyzna” korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 11.04.2018 o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom, Dworek Stefana Żeromskiego, Ciekoty 76, 26-001 Masłów. Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna – warto nie marnować” oraz kulinarne – „Kulinarnie mocni”

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 12.04.2018 o godz. 9.00 w  CIS, ul. Wesoła 54, 25 – 363 Kielce. Były to warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne.

Liczba uczestników: 29

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 12.04.2018 o godz. 10.00 w  Klubie Seniora przy ul. Hożej 39, 25 – 618 Kielce. Były to warsztaty dietetyczne oraz ekonomiczne.

Liczba uczestników: 21

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 13.04.2018 o godz. 9.00 w  Klubie Seniora przy ul. Hożej 39, 25 – 618 Kielce. Były to warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne.

Liczba uczestników: 28


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 13.04.2018 o godz. 11.30 w  Klubie Seniora przy ul. Św. Stanisława Kostki 4a, 25- 341 Kielce. Były to warsztaty ekonomiczne oraz kulinarne.

Liczba uczestników: 37


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 16.04.2018 o godz. 9.00 w  Remizie OSP w Gnojnie, Gnojno 145, 28 – 114 Gnojno. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.
Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia „MONAR” Schroniska dla Osób Bezdomnych Markot korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 17.04.2018 o godz. 10.00 w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków. Były to warsztaty kulinarne – „kulinarnie mocni” oraz dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania”.

Liczba uczestników: 10

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 18.04.2018 o godz. 9.00 Remizie OSP, Ul. Warszawska 17, 26-225 Gowarczów. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 18.04.2018 o godz. 9.00 Remizie OSP, Ul. Warszawska 17, 26-225 Gowarczów. Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz kulinarne – „Kulinarnie mocni” – w warsztatach wzięły udział m.in. dzieci.

Liczba uczestników: 19


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbędą się 18.04.2018 o godz. 14.00 w budynku MGOPSu, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 23

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 19.04.2018 o godz. 9.00 w  Klubie Seniora przy ul. Konopnickiej 5, 25 – 406 Kielce. Były to warsztaty dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 19

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 20.04.2018 o godz. 9.00 w  Klubie Seniora przy ul. Konopnickiej 5, 25 – 406 Kielce. Były to warsztaty dietetyczne – „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 15

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 20.04.2018 o godz. 11.30 przy ul. Św. Stanisława Kostki 4a, 25- 341 Kielce. Były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 27

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „Start” korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 23.04.2018 o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 17Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 24.04.2018 o godz. 9.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów. Były to warsztaty ekonomiczne – „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna, warto nie marnować”

Liczba uczestników: 29


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 24.04.2018 o godz. 12.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów. Były to warsztaty ekonomiczne – „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz niemarnowania żywności „Żywność jest cenna, warto nie marnować”
Liczba uczestników: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu Do Działania” korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 25.04.2018 w OSP w Kluczewsku o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu Do Działania” korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 25.04.2018 w OSP w Dobromierzu o godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 35

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Świętego Jana z Dukli korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 26.04.2018 w GOK Górno. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 19


MAJ 2018


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Parafii Rzymsko-katolickiej św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 7.05.2018 w Seceminie, ul. Ogrodowa 1a, 29-145 Secemin o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 20


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 7.05.2018 w siedzibie Towarzystwa ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa o godz. 14.00 . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników:23

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 8.05.2018 OSP w Pierzchnicy, ul. Adama Mickiewicza 1, 26 – 015 Pierzchnica o godz. 10.00 . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”.

Liczba uczestników: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 9.05.2018 w OSP w Rogowie o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania”.

Liczba osób: 19

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 14.05.2018 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój o godz. 9.00 . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 28

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 14.05.2018 w Klubie Seniora przy ul. Różanej 2a, 28-100 Busko-Zdrój o godz. 12.00 . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba osób: 21

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 15.05.2018 w OSP w Krasocinie o godz. 9.00 . Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba osób: 28

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 15.05.2018 w OSP w Świdnie o godz. 9.00. Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba osób: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia „Przyszłość dla Mnina” korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 15.05.2018 w świetlicy W Pilczycy o godz. 13.00 . Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”.

Liczba uczestników: 42

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 16.05.2018 w siedzibie GOPS, Radków 99, 29-135 Radków o godz. 9.00 . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 22.05.2018 w OSP , ul. Częstochowska 26-065 Piekoszów o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 50

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 24.05.2018 w Bibliotece Gminnej o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 33

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 25.05.2018 w klubie młodzieżowym „Wolna Strefa” w Przededworzu 101, 26-020 Chmielnik o godz. 15.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”.

Liczba uczestników: 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Czermnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017, które odbyły się 28.05.2018 w Szkole Podstawowej w Czermnie o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koła Włoszczowskiego, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 28.05.2018 w stołówce charytatywnej ul. Partyzantów 3, 29-100 Włoszczowa o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 21

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 29.05.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie, Górno 79A, o godz. 9.00. Były to warsztaty dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 22

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 29.05.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach, ul. Staszica 8, 26-006 Rudki o godz. 15.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne „Ekonomia gospodarstwa domowego”.

Liczba uczestników: 20

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 30.05.2018 w siedzibie GOPS, Michałów 115, 28-411 Michałów o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 30

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 4.06.2018 w siedzibie GOPS ul. Reja 9, 28-362 Nagłowice o godz. 9.00. Były to warsztaty niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 19

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 5.06.2018 w świetlicy w Chomentowie o godz. 16.00. Były to warsztaty dietetyczne „Zasady zdrowego odżywiania” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”.

Liczba uczestników: 43

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2017 dla podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”, korzystających z żywności z Podprogramu 2017. Odbyły się 18.06.2018 w świetlicy w Kostomłotach o godz. 11.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”.

Liczba uczestników: 24