HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PLANOWANE DZIAŁANIA

 

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbędą się 08.05.2019 w Świetlicy „Wolna Strefa” w Kostomłotach I o godz. 15.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest Cenna”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Piekoszowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbędą się 09.05.2019 w OSP w Piekoszowie o godz. 9.00. Będą to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej „Finansowo Silni”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Akademii Innowacji Społecznych, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbędą się 10.05.2019 w  Schronisku ul. Niekłańska 12 o godz. 12.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest Cenna”.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych MGOPS Busko Zdrój, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbędą się 15.05.2019 o godz.9.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Górka” ul. Rehabilitacyjna 5 w Busku Zdrój. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej „Finansowo Silni”.

 

ZREALIZOWANE WARSZTATY

 


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.11.2018 w Świetlicy Środowiskowej w Smykowie o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 08.11.2018 w OSP Gowarczów ul. Warszawska 17 o godz. 9.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 50.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził  Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 08.11.2018 w Stołówce MGOPS o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 73.

. Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Fundacji Nadzieja Rodzinie w Chmielniku, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 09.11.2018 w Chmielniku na Świetlicy ul. Witosa 6 o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”. LICZBA UCZESTNIKÓW 13.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 09.11.2018 w Gnojnie OSP o godz. 11.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować”. LICZBA UCZESTNIKÓW 51.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.11.2018 w Świetlicy wiejskiej  Budzisław o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.11.2018 w Świetlicy wiejskiej – Mnin o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 18.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Spektrum Możliwości, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 21.11.2018 w Klubie Sportowym, Ćmińsk o godz. 17.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 36.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Jędrzejowie , korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 22.11.2018 w Szkole Specjalnej  w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 15. 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia „Młodzi Przyszłością”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 22.11.2018 w  Szkole Węgleszyn o godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 39

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 23.11.2018 w Ośrodku Kultury Rudki ul. Staszica 8 godz. 11.00. Były to warsztaty o niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 26.11.2018 w OSP w Pierzchnicy godz. 10.00. Były to warsztaty o niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. LICZBA UCZESTNIKÓW 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 26.11.2018 w OSP w Pierzchnicy godz. 10.00. Były to warsztaty o niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. LICZBA UCZESTNIKÓW 18.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „Start”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 28.11.2018 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie ul. Włoszczowska 40 o godz. 9.00. Były to warsztaty o ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. LICZBA UCZESTNIKÓW 25,

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „Start”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 28.11.2018 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie ul. Włoszczowska 40 o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 05.12.2018 w CIS Wesoła 54 o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 33.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 06.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 9.00  Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 06.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 12.00 Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 14.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 9.00  Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty dietetyczne.  LICZBA UCZESTNIKÓW 11.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 12.00 Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 10.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 9.00  Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty dietetyczne.  LICZBA UCZESTNIKÓW 11.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.12.2018 w MOPR ul Kościuszki 25 o godz. 12.00 Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 10

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn, „Żeromszczyzna”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 10.12.2018 w GOK Masłów o godz. 9.00 Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz o niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” LICZBA UCZESTNIKÓW 27.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn, „Żeromszczyzna”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 10.12.2018 w GOK w Ciekotach „Szklany Dom” o godz. 13. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz o niemarnowania żywności – „Żywność jest cenna, warto nie marnować” LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Włoszczowskie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 11.12.2018 w Stołówka ul Partyzantów 3 Włoszczowa o godz. 13.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 27.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 12.12.2018 w  budynku GOPS o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. LICZBA UCZESTNIKÓW 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 12.12.2018 w  budynku GOPS o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. LICZBA UCZESTNIKÓW 10.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.12.2018 Brygidów o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.12.2018 Brygidów o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.12.2018 w Gruszczynie o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 26.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.12.2018 w Krasocinie o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.12.2018 w Oleszno o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.12.2018 w Oleszno o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 38.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Bejscach, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 19.12.2018 w GOK Bejsce o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Bejscach, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 19.12.2018 w GOK Bejsce o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Opatowcu, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 19.12.2018 w GOPS Opatowcu o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 17.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Opatowcu, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 19.12.2018 w GOPS Opatowcu o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Nagłowicach, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 09.01.2019 w GOPS Nagłowicach o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej. LICZBA UCZESTNIKÓW 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Piekoszowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 10.01.2019 w Bibliotece w Piekoszowie o godz. 9.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 27.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Piekoszowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 10.01.2019 w Bibliotece w Piekoszowie o godz. 12.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 11.01.2019 w OSP w Wiślicy o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 50.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 11.01.2019 w OSP w Wiślicy o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. LICZBA UCZESTNIKÓW 26.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Nawiedzenia NMP w Czermnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 16.01.2019 w Szkole w Czermnie o godz. 9.00. Były to warsztaty o Niemarnowaniu żywności „Żywność jest cenna” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej. LICZBA UCZESTNIKÓW 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 17.01.2019 w Świetlicy Wolna Strefa w Sędziejowicach o godz. 13.00. Były to warsztaty o Niemarnowaniu żywności „Żywność jest cenna” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych OPS w Staszowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 18.01.2019 w OPS ul Wschodnia 13 w Staszowie godz. 9.00. Były to warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych OPS w Staszowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 18.01.2019 w OPS ul Wschodnia 13 w Staszowie godz. 12.00. Były to warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Radkowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 23.01.2019 w GOPS w Radkowie o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 27.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Tuczępach, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 24.01.2019 w GOK w Tuczępach o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Tuczępach, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 24.01.2019 w GOK w Tuczępach o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych MGOPS Busko Zdrój, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 25.01.2019 o godz.9.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy Górka ul. Rehabilitacyjna 5. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz o Niemarnowaniu żywności „Żywność jest cenna”. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych MGOPS Busko Zdrój, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 25.01.2019 o godz.12.00 w Klubie Seniora ul. Różana. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz o Niemarnowaniu żywności „Żywność jest cenna”. LICZBA UCZESTNIKÓW 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 30.01.2019 w Bibliotece Gminnej w Seceminie o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii św. Katarzyny i św. Jana Apostoła w Seceminie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 30.01.2019 w Bibliotece Gminnej w Seceminie o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 01.02.2019 w Bibliotece Gminnej w Słupi Jędrzejowskiej o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 01.02.2019 w Bibliotece Gminnej w Słupi Jędrzejowskiej o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 15.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 01.02.2019 w Bibliotece Gminnej w Słupi Jędrzejowskiej o godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 06.02.2019  na Świetlicy w Smykowie o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z Niemarnowania Żywności „Żywność jest cenna”. LICZBA UCZESTNIKÓW 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.02.2019 w GOK w Górnie o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 23.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.02.2019 w GOK w Górnie o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 22.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Fundacji Skarżyski Bank Żywności, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 08.02.2019 w Skarżysku-Kamiennej ul. Legionów 122D o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 17.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 27.02.2019 w OSP w Kluczewsku o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 27.02.2019 w OSP w Dobromierzu o godz. 12.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 06.03.2019 w Klubie Seniora w Kielcach ul. Hoża 39 o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 31.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 06.03.2019 w Klubie Seniora w Kielcach ul. Adama Naruszewicza 25 o godz. 12.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 28.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.03.2019  w Ośrodku Wsparcia dla Rodzin „4 KĄTY” w Kielcach ul. Konopnickiej 5 o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 22.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.03.2019 w Klubie Seniora w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75 o godz. 12.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 30.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.03.2019 w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 54 o godz. 08.00. . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 24.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Dobroczynności Kielce, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 07.03.2019 w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, ul. Wesoła 54 o godz. 11.00. . Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii św. Władysława w Szydłowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.03.2019 w Szydłowie godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii św. Władysława w Szydłowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 13.03.2019 w Szydłowie godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.03.2019 w OSP Gnojno  o godz. 9.00 Były to  warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.03.2019 w OSP Gnojno  o godz. 9.00 Były to  warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 14.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 14.03.2019 w OSP Gnojno  o godz. 12.00 Były to  warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Edukacji Ekonomicznej Akademia Gospodarowania. Liczba uczestników 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „Start”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 15.03.2019 w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie ul. Włoszczowska 40 o godz. 9.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Włoszczowskie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 15.03.2019 w Stołówka ul Partyzantów 3 Włoszczowa o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 26.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kieleckie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 18.03.2019 w Schronisku na ulicy Żeromskiego 36A w Kielce o godz. 08.15. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni”. Liczba uczestników 31.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta Kieleckie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 19.03.2019 w Przytulisku na ulicy Siennej 5 w Kielcach o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni”. Liczba uczestników 8.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych GOPS w Gowarczowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 20.03.2019 w OSP Gowarczów ul. Warszawska 17 o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni” oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 19.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 21.03.2019 w Świetlicy wiejskiej Pilczycy o godz. 11.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni”. Liczba uczestników 25

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 21.03.2019 w Świetlicy wiejskiej Wólka o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne „Finansowo silni”. Liczba uczestników 27

 Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Fundacji Skarżyski Bank Żywności, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 25.04.2019 w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 122D  o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo Silni” oraz dietetyczne. Liczba uczestników 12.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn, „Żeromszczyzna”, korzystających z żywności z Podprogramu 2018, które odbyły się 26.04.2019 w GOK Masłów o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne „Kulinarnie mocni” oraz ekonomiczne. Liczba uczestników 16.