HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PLANOWANE DZIAŁANIA

ZREALIZOWANE WARSZTATY


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – Podprogram 2019

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 6.11.2019 Świetlicy w Smykowie o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 6.11.2019 Świetlicy w Smykowie o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 21.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Włoszczowskie, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły  się 8.11.2019 w Środowiskowym Domu Samopomocy Włoszczowa ul. Osiedle Broniewskiego 7A o godz. 14.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 19. 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.11.2019 w Świetlicy wiejskiej w Pilczycy o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 21.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Przyszłość dla Mnina korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.11.2019 w Świetlicy wiejskiej w Budzisławiu o godz. 12.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 26.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 13.11.2019 w Szkole Specjalnej ul. Przypkowskiego 5 w Jędrzejowie o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 15.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia „Młodzi Przyszłością korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 13.11.2019 w Szkole Podstawowej w Węgleszynie o godz. 11.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 25.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień”, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 13.11.2019 w Ośrodku Kultury w Rudkach ul. Staszica 8 o godz. 15.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 20.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia „Monar” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Komórkach, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 14.11.2019 w Schronisku dla Osób Bezdomnych –Komórki 91 o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 17.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 15.11.2019 w Przytulisku ul Sienna 5 w Kielcach o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 12.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 21.11.2019 w Świętokrzyskim Klubie „Raj” ul. Jagiellońska 42A w Kielcach o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 14.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Akademii Innowacji Społecznych Schronisko w Stąporkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 22.11.2019 w Schronisku dla Osób Bezdomnych Niekłańska 12 Stąporków o godz. 9.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 18.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.12.2019 w Budynku OPS ul. Wschodnia 13 o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. . Liczba uczestników 21.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 22.01.2020 w Budynku GOK godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Ekonomiczne. Liczba uczestników 25

 Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 22.01.2020 w Budynku GOK godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty Ekonomiczne. Liczba uczestników 23

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łubnicach
korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 23.01.2020 w Budynku Urzędu Gminy Łubnice 66A o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników18

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łubnicach
korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 23.01.2020 w Budynku Urzędu Gminy Łubnice 66A o godz. 12.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności.12

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 24.01.2020 o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 24.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 24.01.2020 o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice, Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 29.01.2020 w GOK w Masłowie o godz. 9.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 20.

 

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice, Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 29.01.2020 w Szklanym Domu w Ciekotach o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 21.

 
 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 05.02.2020 w Budynku CIS ul. Wesoła 54 o godz. 12.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 20.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 05.02.2020 w Budynku CIS ul. Wesoła 54 o godz. 12.30. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 14.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 06.02.2020 w Budynku MOPR ul. Kościuszki 25 o godz. 09.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 06.02.2020 w Budynku MOPR ul. Kościuszki 25 o godz. 13.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 17.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 07.02.2020 w Budynku MOPR ul. Kościuszki 25 o godz. 09.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 19.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 07.02.2020 w Budynku MOPR ul. Kościuszki 25 o godz. 13.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 15.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 08.02.2020 w Budynku Świetlicy Wolna Strefa w Kostomłoty I 109A o godz. 11.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności oraz warsztaty kulinarne. Liczba uczestników 14.

 
 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zbrój korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.02.2020 w Budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdrój ul. Kościuszki 2a. o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarnie „kulinarne mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 22.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zbrój korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.02.2020 w Budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdrój ul. Kościuszki 2a. o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarnie „kulinarne mocni” oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 23.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zbrój korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.02.2020 w Budynku Klubu Seniora ul. Różana 2a Busko Zdrój o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie Mocni” i oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 23.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zbrój korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 12.02.2020 w Budynku Klubu Seniora ul. Różana 2a Busko Zdrój o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne „Kulinarnie Mocni” i oraz warsztaty ekonomiczne. Liczba uczestników 11.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 13.02.2020 w Budynku GOPS Sala Konferencyjna o godz. 10.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Spektrum Możliwości korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 13.02.2020 w Budynku OSP w Miedzianej Górze o godz. 16.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 27.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupi Jędrzejowskiej korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 14.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej  o godz. 09.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Słupi Jędrzejowskiej korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 14.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej o godz. 13.00. Były to warsztaty dietetyczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Gnojnie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 17.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Gnojnie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 18.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Gnojnie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 17.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Gnojnie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.02.2020 w Budynku Biblioteki Gminnej o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 19.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 20.02.2020 w Budynku OSP Oleszno o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 25.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 20.02.2020 w Budynku OSP w Krasocinie o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 25.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 20.02.2020 w Budynku OSP w Krasocinie o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 9.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Fundacji Skarżyski Bank Żywności korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 21.02.2020 w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 122D I piętro pokój 115 o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 20.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Fundacji Skarżyski Bank Żywności korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 21.02.2020 w Skarżysku Kamiennej ul. Legionów 122D I piętro pokój 115 o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty dietetyczne. Liczba uczestników 23.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 26.02.2020 w Budynku GOPS w Radkowie o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne. Liczba uczestników 19.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Włoszczowskie, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 26.02.2020r. w Środowiskowym Domu Samopomocy Włoszczowa ul. Osiedle Broniewskiego 7A o godz. 14.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 14,

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 27.02.2020r. w Domu Strażaka, OSP ul. Batalionów Chłopskich 62 w Wiślicy o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z ekonomiczne. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 27.02.2020r. w Domu Strażaka, OSP ul. Batalionów Chłopskich 62 w Wiślicy o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z ekonomiczne. Liczba uczestników 25.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 27.02.2020r. w Domu Strażaka, OSP ul. Batalionów Chłopskich 62 w Wiślicy o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z ekonomiczne. Liczba uczestników 17.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 27.02.2020r. w Domu Strażaka, OSP ul. Batalionów Chłopskich 62 w Wiślicy o godz. 13.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z ekonomiczne. Liczba uczestników 12.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Fundacji „Nadzieja Rodzinie” korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 28.02.2020 w Chmielniku ul Witosa 4 o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 12.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia „Młodzi Przyszłością korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 28.02.2020 Błogoszów 20, 28-363 Oksa o godz. 14.00. Były to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 12.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Kieleckie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 02.03.2020 w Schroniska dla bezdomnych w Kielcach na ul Żeromskiego o godz. 16.15. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo Silni”. Liczba uczestników 10.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta Koło Kieleckie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 03.03.2020 w Schroniska dla bezdomnych w Kielcach na ul Żeromskiego o godz. 16.15. Były to warsztaty ekonomiczne „Finansowo Silni”. Liczba uczestników 10.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 04.03.2020 w Budynku OSP Brygidów o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 24.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 04.03.2020 w Budynku OSP Gruszczyn o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Krasocinie  korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 05.03.2020 w Budynku OSP Świdno o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 25.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Opatowcu korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 06.03.2020 w Budynku MOPS w Opatowcu o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni”. Liczba uczestników 22.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii p.w. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 11.03.2020 w Budynku MOPS Szydłów o godz. 09.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Liczba uczestników 25.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Parafii p.w. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 11.03.2020 w Budynku MOPS Szydłów o godz. 13.00. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowanie żywności. Liczba uczestników 13.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 15.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 15.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 14.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 15.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”.  Liczba uczestników 15.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 15.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”.  Liczba uczestników 15.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 16.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.  

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 16.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.  

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 16.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.  

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 16.06.2020 w Budynku Klubu Seniora na ul. A. Naruszewicza o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” i „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.  

 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 17.06.2020 w Budynku OSP Gowarczów Warszawska 17 o godz. 09.30. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 21


Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 17.06.2020 w Budynku OSP Gowarczów Warszawska 17 o godz. 13.30. Były to warsztaty ekonomiczne oraz warsztaty z niemarnowania żywności Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 20
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 18.06.2020 w Budynku GOS-w Łopusznie o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 22.
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 18.06.2020 w Budynku GOS-w Łopusznie o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 12.
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.06.2020 w Budynku OSP w Pierzchnicy o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 14.
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 19.06.2020 w Budynku OSP w Pierzchnicy o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”.. Liczba uczestników 14.
 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 22.06.2020 w Świetlicy „Wolna Strefa” Grzymałków ul. Kościelna 8A o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne oraz warsztaty z niemarnowania żywności „Żywność jest Cenna”. ”. Liczba uczestników 13.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” Piekoszów korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 25.06.2020 w Budynku OSP w Piekoszowie o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 25.
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” Piekoszów korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 25.06.2020 w Budynku OSP w Piekoszowie o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo Silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 26.
 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 26.06.2020 w Budynku GOPS ul. Rzeczna 8- Świetlica wiejska o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”. ”. Liczba uczestników 10.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia św. Jana z Dukli, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 01.07.2020 w GOK w Górnie o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 15.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych GOPS w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 02.07.2020 w budynku GOPS o godz. 10.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 20.

 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 03.07.2020 w OSP w Kluczewsku o godz. 09.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 18.

 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania”, korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbyły się 03.07.2020 w OSP w Kluczewsku o godz. 13.00. Były to warsztaty „Finansowo silni” oraz „Żywność jest cenna”. Liczba uczestników 18.