warsztaty 2021plus

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Zaostrzone zasady bezpieczeństwa w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii aktualnie obowiązuje do 28 lutego 2021r.

W związku z przedłużającymi się zaostrzeniami związanymi z
panującą pandemią i zakazem prowadzenia warsztatów w formie stacjonarnej,
musimy podjąć, jako Bank Żywności działania w zakresie programu POPŻ i
realizacji DT.

Na dzień dzisiejszy odwołujemy warsztaty w formie stacjonarnej są odwołane.

  • W związku z przedłużającymi się zaostrzeniami związanymi z panującą pandemią i zakazem prowadzenia warsztatów w formie stacjonarnej, musimy podjąć, jako Bank Żywności działania w zakresie programu POPŻ i realizacji DT.

  •  W ramach programu POPŻ realizując Działania Towarzyszące dla podprogramu 2020 przygotowaliśmy dla naszych beneficjentów – osób które pobierają paczki żywnościowe – konsultacje  telefoniczną . Zakres tematów zależy od osoby, która z tej porady korzysta. Porada skierowana jest do osób starszych, chorych, rodzin wielodzietnych, rodzin w których jest osoba niepełnosprawna.

  • Korzystać z takiej porady mogą tylko osoby które są zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

  • Chętnych do wzięcia udziału w takiej konsultacji zapraszam do kontaktu: Paweł Ćwik Tel. 664 031 040.
 
 

Kielecki Bank Żywności nie planuje w sierpniu warsztatów z działań towarzyszących z POPŻ podprogramu 2021 Plus.

WARSZTATY DO ZREALIZOWANIAWARSZTATY ZREALIZOWANE

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem w Jędrzejowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 18.05.2023 w Szkole specjalnej w Jędrzejowie ul. Stefana Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów o godz. 12.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty kulinarne. W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 19.05.2023 w Klubie Seniora w Leśnicy, 28-366 Małogoszcz o godz. 10.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Akademii Innowacji Społecznej, Schronisko w Stąporkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 24.05.2023 w Schronisku dla bezdomnych, 26-220 Stąporków, ul. Niekłańska 12 o godz. 10.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 31.05.2023 w MOPR ul. Kościuszki 25, 25-007 Kielce o godz. 10.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 19 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 02.06.2023 w GOPS Michałów 115, 28 – 411 Michałów o godz. 9.00. Były to warsztaty ekonomiczne i warsztaty kulinarne. W warsztatach uczestniczyło 12 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 07.06.2023 w MOPS Opatowiec, Rynek 16, 28 – 520 Opatowiec o godz. 10.00.

Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 17 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 09.06.2023 w GOK ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 15 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Stowarzyszenia Spektrum Możliwości, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 14.06.2023r, w Świetlicy Żytnia 40, 26-085 Tumlin- Wykień o godz. 15.00. Były to warsztaty ekonomiczne i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 22 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 15.06.2023r, w GOK- Biblioteka Słupia 136, 28 – 350 Słupia o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne i warsztaty kulinarne. W warsztatach uczestniczyło 18 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 16.06.2023r, w Gminnym Centrum Kultury w  Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica o godz. 10.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 20 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 21.06.2023r, w OSP ul. Adama Mickiewicza 30a, 26-015 Pierzchnica o godz. 11.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty ekonomiczne. W warsztatach uczestniczyło 14 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 23.06.2023r, w Schronisku dla bezdomnych, ul. Żeromskiego 36A, 25 – 370 Kielce o godz. 09.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty dietetyczne. W warsztatach uczestniczyło 14 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „ Słoneczna Jesień”, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 11.07.2023 w Remizie OSP Sosnówka, 28-225 Rudki o godz. 14.00.

Były to warsztaty ekonomiczne i warsztaty kulinarne. W warsztatach uczestniczyło 14 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 13.07.2023 w Remizie OSP Oleszno, 29 -105 Krasocin o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne i z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 22 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 14.07.2023 w GOPS ul. Rynek 15, 28 – 133 Pacanów o godz. 10.00. Były to warsztaty ekonomiczne i warsztaty z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny i Św. Jana Apostoła w Seceminie, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 17.07.2023 w Gminnej Bibliotece Publicznej ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin o godz. 10.00. Były to warsztaty z niemarnowania żywności i warsztaty kulinarne. W warsztatach uczestniczyło 25 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 18.07.2023 w MGOPS ul. Władysława Łokietka 2, 28-160 Wiślica, o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 16 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna”, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 19.07.2023 w OSP Masłów, 26-001 Masłów o godz. 10.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 11 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 20.07.2023 w Schronisku dla bezdomnych ul. Sienna 5, 25-725 Kielce o godz. 09.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 15 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2021 PLUS podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2021 PLUS, które odbyły się 21.07.2023 w OSP Warszawska 17, 26-225 Gowarczów o godz. 11.00. Były to warsztaty kulinarne i warsztaty z niemarnowania żywności. W warsztatach uczestniczyło 21 osób.

Warsztaty zrealizowane

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 16.02.2021 o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 20 osób.

 Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Fałkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 18.02.2021 o godz. 14.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne „Kulinarnie mocni – Zielono mi” i warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 50 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Fałkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 19.02.2021 o godz. 14.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne „Kulinarnie mocni – Zielono mi” i warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 22 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 24.02.2021 o godz. 14.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne „Kulinarnie mocni – Zielono mi” i warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 36 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Władysława w Szydłowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 24.02.2021 o godz. 16.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne „Kulinarnie mocni – Zielono mi” i warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 16 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 11.02.2021 o godz. 16.00. DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne „Kulinarnie mocni – Zielono mi” i warsztaty „Edukacji Ekonomicznej”. W warsztacie uczestniczyło 12 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smykowie
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 03.03.2021 o godz. 14.00.
DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w
stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty zdalne on-line
: kulinarne –
„Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty niemarnowania żywności
„Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 6 osób.
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Busku Zdroju podopiecznych noclegowni
korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się 04.03.2021 o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie
z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
. Były to warsztaty zdalne on-line: kulinarne –
„Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty edukacji ekonomicznej.
W warsztacie uczestniczyło 13 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Busku Zdroju
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 04.03.2021 o godz.
16.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono mi”
oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. W warsztacie uczestniczyło 31 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Busku Zdroju
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 05.03.2021 o godz.
14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line
: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty
niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 34osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Busku Zdroju
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 05.03.2021 o godz.
16.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line
:kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty edukacji
ekonomicznej. W warsztacie uczestniczyło 48osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Koła
Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta
korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się 09.03.2021 o godz. 11.00. DT były realizowane zgodnie
z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
. Były to warsztaty zdalne on-line
: Ekonomiczne „Akademia Gospodarowania”. W
warsztacie uczestniczyło 10 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Akademia
Innowacji Społecznych- Schronisko dla bezdomnych w Stąporkowie
korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się 09.03.2021 o godz. 12.30. DT były realizowane zgodnie
z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
. Były to warsztaty zdalne
on-line on-line: ekonomiczne „Akademia Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 11osób.
 
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Fundacji
Gospodarczej Św. Brata Alberta
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 10.03.2021 o godz.
10.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line
: ekonomiczne „Akademia Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 20 osób.
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łubnicach
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 10.03.2021 o godz.
14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty
zdalne on-line
: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono mi” oraz warsztaty niemarnowania żywności
„Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 50 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej)
korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się 10.03.2021 o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie
z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
. Były to warsztaty zdalne on-line
: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono
mi” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W
warsztacie uczestniczyło 28 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi (Jędrzejowskiej)
korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się 11.03.2021 o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie
z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
. Były warsztaty zdalne on-line
: kulinarne – „Kulinarnie mocni – Zielono
mi” oraz warsztaty ekonomiczne „Akademia Gospodarowania”. W warsztacie
uczestniczyło 14 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Świętokrzyskiego
Klubu Abstynentów „Raj”
korzystających
z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 16.03.2021 o godz. 16.00.
DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w
stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty zdalne
on-line
: Niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” oraz warsztaty ekonomiczne „Akademia
Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 46 osób.
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy
korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 17.03.2021
o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty
zdalne on-line
: Niemarnowania Żywności „Żywność jest Cenna” oraz warsztaty ekonomiczne „Akademia
Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 8 osób.
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy
korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 18.03.2021
o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line
: Niemarnowania Żywności „Żywność jest Cenna”  oraz warsztaty ekonomiczne „Akademia
Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 10 osób.

 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy
korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 18.03.2021
o godz. 16.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty
zdalne on-line
: NiemarnowaniaŻywności „Żywność jest Cenna”  oraz warsztaty
ekonomiczne „Akademia Gospodarowania”. W warsztacie uczestniczyło 16 osób.
 
Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczy
korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 25.03.2021
o godz. 16.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty
zdalne on-line
: Niemarnowania Żywności „Żywność jest Cenna”  oraz kulinarnie
„kulinarnych mocnych- Magicy”. W warsztacie uczestniczyło 1 osoby.
 
 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w
ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 12.04.2021
o godz. 15.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to
warsztaty zdalne on-line
:
kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania
żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 9 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –
podprogram 2020 podopiecznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nagłowicach korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:
13.04.2021 o godz. 14.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”.  W warsztacie uczestniczyło 31 osób

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ –
podprogram 2020 podopiecznych Fundacji „Skarżyski Bank Żywności” korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się:
 

14.04.2021 o godz. 9.00.

14.04.2021 o godz. 12.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie.
Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności
„Żywność jest cenna”. W warsztacie I uczestniczyło 8 osób
. W II warsztacie uczestniczyło 8 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 14.04.2021
o godz. 15.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami
bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie
. Były to warsztaty zdalne on-line
:
kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania
żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 34 osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram
2020 podopiecznych Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Katarzyny i
Św. Jana Apostoła w Seceminie korzystających z żywności z Podprogramu 2020,
które odbyły się:

15.04.2021 o godz. 15.00.

16.04.2021 o godz. 14.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym
okresie
.
Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności
„Żywność jest cenna”.W warsztacie I uczestniczyło 42 osób
.W II warsztacie uczestniczyło 11osób.

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Stowarzyszenia Kibiców Naprzodu Jędrzejów „Wiara Miasta Zegara” korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 23.04.2021 o godz. 15.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 7 osób.

 

 Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:

26.04.2021 o godz. 14.00.

26.04.2021 o godz. 16.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”.

W warsztacie I uczestniczyło 15 osób .W II warsztacie uczestniczyło 5 osób.

 

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:

29.04.2021 o godz. 14.00.

29.04.2021 o godz. 16.00.

30.04.2021 o godz. 14.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”.

W warsztacie I uczestniczyło 16 osób .W II warsztacie uczestniczyło 18 osób. W III warsztacie uczestniczyło 3 osoby.

 

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się 05.05.2021 o godz. 15.00. DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”. W warsztacie uczestniczyło 24 osoby.

 

 Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:

12.05.2021 o godz. 14.00.

12.05.2021 o godz. 16.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”.

W warsztacie I uczestniczyło 30 osób .W II warsztacie uczestniczyło 26 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:

13.05.2021 o godz. 14.00.

13.05.2021 o godz. 16.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty ekonomiczne „akademia gospodarowania”.

W warsztacie I uczestniczyło 30 osób .W II warsztacie uczestniczyło 15 osób.

 

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyły się:

19.05.2021 o godz. 14.00.

19.05.2021 o godz. 16.00.

20.05.2021 o godz. 15.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna”.

W warsztacie I uczestniczyło 35 osób .W II warsztacie uczestniczyło 18 osób. W III warsztacie uczestniczyło 19 osób.

 

Kielecki Bank Żywności zorganizował spotkanie w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbyło się:

26.05.2021 o godz. 9.00.

26.05.2021 o godz. 11.00.

26.05.2021 o godz. 13.00.

26.05.2021 o godz. 15.00.

26.05.2021 o godz. 17.00.

DT były realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Były to spotkania stacjonarne: Spotkanie o tematyce kulinarnej – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz Spotkanie o niemarnowaniu żywności „Żywność jest cenna”.

W I spotkaniu uczestniczyło 5 osób .W II spotkaniu uczestniczyło 5 osób. W III spotkaniu uczestniczyło 5 osoby. W IV spotkaniu uczestniczyło 5 osoby. W V spotkaniu uczestniczyło 5 osoby.

W związku z przedłużającymi się zaostrzeniami związanymi z panującą pandemią i zakazem prowadzenia warsztatów w formie stacjonarnej, musimy podjąć, jako Bank Żywności działania w zakresie programu POPŻ i realizacji DT.

 W ramach programu POPŻ realizując Działania Towarzyszące dla podprogramu 2020 przygotowaliśmy dla naszych beneficjentów –warsztaty w formie wydawniczej. Osoby, które pobierają paczki żywnościowe odbierają broszurę pt. „Żywność jest cenna! Warto nie marnować! Porady jak wykorzystywać produkty z POPŻ”.

Warsztaty zostały zrealizowane w OPL:

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 28.05.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 31.05.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 08.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 08.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie „Przyszłość dla Mnina” w dniu 16.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie „Przyszłość dla Mnina” w dniu 16.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 25.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 25.06.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Parafia Rzymskokatolicka w Czermnie w dniu 06.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie w dniu 12.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej w dniu 12.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 20.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 20.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Społeczny Ruch Trzeźwości w dniu 30.07.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach w dniu 30.08.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”  w dniu 06.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”  w dniu 08.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”  w dniu 08.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Kostomłoty I „Przemienienie”  w dniu 08.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością” w dniu 16.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie „Młodzi Przyszłością” w dniu 16.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna” w dniu 20.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mąchocice Scholasteria i Ciekoty pn. „Żeromszczyzna” w dniu 20.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

– Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Żurawinki” w dniu 28.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

-Stowarzyszenie Św. Jana z Dukli w Bęczkowie w dniu 29.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

-Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania” w dniu 29.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

-Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu do Działania” w dniu 29.09.2021r. Broszurę otrzymało 25 osób.

 

 

 

 

 

WARSZTATY DO ZREALIZOWANIA