FEPŻ – warsztaty 2023

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu, korzystających z żywności z Podprogramu 2023. Będą to warsztaty kulinarne i warsztaty cykliczne – włączeniowe, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących. Tematem i celem Działań Towarzyszących jest organizacja pikniku „ Dzień Rodziny- Łączymy pokolenia” :
 
  • Spotkanie organizacyjne, podział, zadań, przygotowanie scenariusza pikniku i warsztat kulinarny odbędzie się 07.06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz o godz. 10.00.
  • Piknik „ Dzień Rodziny-  Łączymy Pokolenie”,  który odbędzie się 14.06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica26, 28-366 Małogoszcz o godz. 15.00.
  • Podsumowanie, ocena, ewaluacja podjętych działań warsztatów cyklicznych oraz na warsztaty z niemarnowania żywności, które odbędzie się 17.06.2024r. w Klubie Seniora Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz o godz. 11.00.
Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Jędrzejowie, korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 13.06.2024 w Szkole w Jędrzejowie ul. Przypkowskiego 3, 28-300 Jędrzejów o godz. 10.00. Będą to warsztaty dietetyczne i warsztaty niemarnowania żywności.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 04.07.2024 r. MOPR ul. Kościuszki 25, 25-007 Kielce o godz. 10.00. Będą to warsztaty edukacji ekonomicznej i warsztaty dietetyczne.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 09.07.2024r. w MOPR ul. Kościuszki 25, 25-007 Kielce o godz. 10.00. Będą to warsztaty edukacji ekonomicznej i warsztaty z niemarnowania żywności.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Stowarzyszenia „Młodzi Przyszłością”, korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 17.07.2024r. w budynku OSP Rembiechowa 30A, 28-363 Oksa o godz. 10.00 i 14.00. Będą to warsztaty kulinarne i warsztaty z niemarnowania żywności.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 18.07.2024r. w budynku GOPS ul. Rynek 15, 28 – 133 Pacanów o godz. 10.00 i 14.00. Będą to warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 19.07.2024r. w budynku GOK ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice o godz. 10.00 będą to warsztaty kulinarne i warsztaty dietetyczne. O godz. 14.00 będą to warsztaty kulinarne i warsztaty niemarnowania żywności.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 22.07.2024r. w budynku OSP ul. Adama Mickiewicza 30a, 26-015 Pierzchnica o godz. 13.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Słoneczna Jesień” korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 24.07.2024r. w budynku Remizy OSP Sosnówka, 28-225 Rudki o godz. 16.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ” korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 25.07.2024r. w budynku „RAJ-u” ul. Jagiellońska 42A, 25 – 606 Kielce o godz. 16.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 29.07.2024r. w budynku Urzędu Gminy pl. Wolności 12, 28-305 Sobków o godz. 9.00. i o 13.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na warsztaty w ramach Działań Towarzyszących – FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027- Podprogram 2023 podopiecznych  Stowarzyszenia Spektrum Możliwości korzystających z żywności z Podprogramu 2023, które odbędą się 31.07.2024r. w budynku Świetlicy Żytnia 40, 26-085 Tumlin- Wykień o godz. 16.00. Będą to warsztaty niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.