WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Każdego miesiąca nasza pomoc trafia do najbiedniejszych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Mając na sercu dobro naszych podopiecznych, staramy się pracować w sposób jak najbardziej profesjonalny. Nasza działalność możliwa jest dzięki wsparciu darczyńców. Żywimy nadzieję, że nie braknie ludzi dobrej woli doceniających naszą organizację i powierzających środki, które zostaną efektywnie wykorzystane.

PRZEKAŻ NAM ŻYWNOŚĆ

Kielecki Bank Żywności przyjmuje pełnowartościowe artykuły żywnościowe, przeznaczone na cele charytatywne, wśród których mogą się znaleźć:

– żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia,

– żywność wycofana z obrotu handlowego ze względu na błędne lub niekompletne oznakowanie,

– nadwyżki produkcyjne.

Darczyńców zainteresowanych przekazaniem żywności na cele pomocy społecznej prosimy o kontakt. Odbieramy zarówno małe jak i bardzo duże partie towarów zagrożonych zmarnotrawieniem, towary wymagające szybkiego, jednodniowego rozdysponowania oraz produkty mrożone czy wymagające chłodzenia.

Więcej informacji dotyczących współpracy w zakresie przekazywania żywności można uzyskać pod numerem telefonu 665 080 969.

WESPRZYJ NAS RZECZOWO

Możesz nam pomóc przekazując:

  • sprzęt oraz artykuły biurowe niezbędne do sprawnego działania pracy biura (komputery, drukarki, kserokopiarki, faksy, tonery do drukarek),
  • sprzęt i materiały do sprawnej obsługi magazynu (rękawice, ubrania i buty robocze, folia stretch, taśma pakowa, wózki paletowe).

WESPRZYJ NAS FINANSOWO

Realizowane przez Kielecki Bank Żywności projekty wymagają nakładów finansowych. Liczymy na wsparcie firm i instytucji, a także osób prywatnych. Zainwestuj w program zmniejszania obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności. Wesprzyj Kielecki Bank Żywności.

Numer naszego konta:     ING Bank Śląski       23 1050 1416 1000 0023 2673 3736

Wszelkie darowizny przekazywane na konto stowarzyszenia dają możliwość odpisania tej kwoty od podstawy opodatkowania. Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu:

» w przypadku osób fizycznych do 6% dochodu

» w przypadku osób prawnych do 10% dochodu

Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, natomiast darowane rzeczy lub usługi – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny.

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

TO NIC NIE KOSZTUJE!
to Twój wkład w ratowanie żywności przed zmarnowaniem i wsparcie żywnością osób potrzebujących

wypełniając zeznanie podatkowe wystarczy wpisać nr
KRS Kieleckiego Banku Żywności:   0000283095
Dane należy wypełnić w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym (które zatytułowane jest „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) .

Nie zmarnuj okazji żeby pomóc! Przekaż 1% podatku!

jeden_procent